Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Esther Axenes Barnhjälp

Hjälp Indiens barn

Stiftelsen Esther Axenes Barnhjälp har sedan 1970 social hjälpverksamhet och evangeliskt arbete i Indien.
Vi hjälper idag 6000 barn genom fem skolor och 9 barnhem i Indien. Flera olika projekt i Esther Axenes Barnhjälps regi har finansierats genom bistånd från SIDA.

”…om du delar med dig av din nödtorft åt den hungrige och mättar den som är i betryck, då ska ljus gå upp för dig i mörkret och din natt ska bli lik middagens sken.”Jesaja 58:10

Annons